Stambyte & stamrenovering i Alvik & Bromma

Efter många års slitage och användning av avloppsrör är det dags för ett stambyte. Det betyder att det är tid för att byta avlopp eller reparera rörledningar. Vid ett stambyte går man igenom hela avloppssystemet och sedan tar ett beslut vilken metod ska tillämpas. Vårt VVS-företag har utfört hundratals stambyten och avloppsreparationer i fastigheter och villor i och runt Alvik och resten av Stockholm.

Stambyte eller relining – vi fixar din fastighets avloppssystem från grunden

Ett komplett stambyte betyder att man avlägsnar alla gamla avloppsrör och sätter in nya. Detta är ett omfattande arbete men det gör att du sedan kan vara lugn och trygg i 40-50 år. Relining innebär arbete under något kortare tid då man istället sprutar in plast i rören och reparerar dem från insidan istället för att ta bort dem och ersätta med nya. Denna metod är billigare och tar kortare tid vilket gör att de boende inte behöver flytta ut så länge.

En trygg process från början till slut i Stockholm

Vi ställer högra krav på arbetets kvalitet och har alltid som mål att du som kund ska bli nöjd. Med vår stora kunskap om stambyten och avlopps funktioner kan vi alltid garantera att din fastighet fixas från grunden och att det alltid avslutas med en slutbesiktning. Vi börjar med rådgivning och analys för att sedan skrida till verket och agera som spindeln i nätet under hela stambytet.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *